Cinque TerreCinque Terre
Prof. dr hab. inż. dr h.c.
Stefan Berczyński
Katedra Mechatroniki

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
stefan.berczynski@zut.edu.pl

Przebieg pracy naukowej

mgr inż.

Wydział Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej

1974

dr inż.

Politechnika Szczecińska, Wydział Budowy Maszyn i Okrętów

1978

dr hab. inż

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

1982

prof. dr hab. inż

Tytuł profesora nauk technicznych

1990

prof. dr hab. inż. dr h.c.

Uniwersytet Techniczny w Sankt-Petersburgu

1999

Zainteresowania

 • Dynamika obrabiarek

 • Dynamika budowli

 • Komputerowe wspomaganie projektowania

 • Optymalizacja i identyfikacja właściwości dynamicznych maszyn

 • Technologia nagniatania powierzchni

Dorobek naukowy

 • 2 monografie

 • 2 skrypty

 • 205 artykułów i referatów

 • 75 niepublikowanych prac naukowo-badawczych

 • promotor 9 rozpraw doktorskich

 • opiekun naukowy 2 doktorantek

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN

 • Członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN

 • Członek Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN

 • Członek Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów

 • Członek sekcji C-3 (oceniającej projekty celowe) Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2002-2005

Pełnione funkcje w uczelni i przemyśle

Zastępca dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej

1982–1991

Zastępca dyrektora ds. naukowych Ośrodka Badawczo – Rozwojowego „SELATOM” w Szczecinie

1986-1992

Kierownik Zakładu Układów Mechatronicznych

1986–2005

Dziekan Wydziału Mechanicznego

1990–1993

Profesor Nadzwyczajny Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

1991–1999

Rektor Politechniki Szczecińskiej

1993–1999

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Szczecina

1996–1999

Członek Rady Nadzorczej Porta Holding SA w Szczecinie

1999-2001

Dziekan Wydziału Mechanicznego

1999-2005

Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie (od 2004 przemianowaną na Akademię Morską w Szczecinie)

1999-2019

V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Unizeto Technologies SA w Szczecinie

2003-2010

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

2008-2016

Przewodniczący Rady Nadzorczej Unizeto Technologies SA w Szczecinie

2010-2015

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

2010-do chwili obecnej

Inne pełnione funkcje

 • Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w latach 1998-2006

 • Przedstawiciel Ministra Nauki w Zachodniopomorskim Komitecie Monitorującym Programy Rozwoju, Regionalnego w latach 2005 – 2009

 • Przewodniczący Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie od 1996 r.

 • Członek Zespołu Prezydenta Szczecina ds. opracowania strategii „Szczecin 2020”

 • Doradca Prezydenta Szczecina ds. szkolnictwa wyższego

Nagrody i odznaczenia

 • Nagrody I i II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Nagroda Zespołowa I stopnia Ministra Przemysłu Maszynowego

 • Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronnosci Kraju

 • Honorowy Żołnierz 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

Projekty

Najnowsze Artykuły

Materiały dydaktyczne